Vad är ©-info?

©-info är en ikon som finns på en webbplats eller i en artikel, broschyr eller något annat pdf-dokument, som man kan klicka på för att ta reda på uppgifter om upphovsmän och användningsrätt för innehållen. Bakom ikonen hittar du information om vem som skapat och producerat innehållet – bilder, artiklar, videon och annat material – på webbplatsen. Uppgifterna berättar också om huruvida du får använda eller kopiera innehåll och material till exempel för undervisning eller annat arbete.

Användning av ©-info är avgiftsfritt, och ikonen kan läggas till vilken webbplats eller pdf-dokument som helst.

Lätt att använda

Som en användare kan ©-info lätt och snabbt ge dig information om hur du kan utnyttja webbplatsens innehåll för annat än privat bruk.

Upphovsrätten hör till upphovsmannen

När man använder verk som andra gett upphov till, ska man nämna verkets upphovsman.

Respekt för upphovsrättigheterna

Användning av innehåll som någon annat gjort kräver i allmänhet tillstånd. Genom ©-info-ikonen hittar du lätt och snabbt användningsrättigheterna för material, och kan utnyttja innehållet med respekt för upphovsrättigheterna.

Beställ din egen gratis ©-info