En lista över psalmer och andliga sånger, vars användning kräver tillstånd direkt från rättsinnehavaren