Tekijänoikeus

Teoksen tekijällä on lakiin perustuva oikeus tulla mainituksi tekijänä sekä oikeus määrätä teoksensa käytöstä. Suomessa tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja vielä 70 vuotta tekijän kuolinvuoden jälkeen. 

Tekijyys kuuluu tekijälle 

Tekijä on henkilö, joka on tehnyt teoksen, esimerkiksi kirjan, artikkelin, videon, valokuvan, sävellyksen tai vaikkapa runon. Tekijänoikeudenhaltija voi olla teoksen alkuperäinen tekijä tai se, jolle tekijä on siirtänyt tekijänoikeutensa kokonaan tai osittain. Jos teoksella on useampia tekijöitä, on tekijänoikeus heillä kaikilla yhdessä. 

Käyttöoikeus- tai lisenssisopimuksella sovitaan yleensä jonkin teoksen tietystä käyttöoikeudesta, esimerkiksi oikeudesta julkaista valokuva verkkosivulla. Käyttöoikeuden saajasta ei tule tekijänoikeudenhaltijaa. 

Lisätietoa tekijänoikeudesta löydät esimerkiksi Kopioston verkkosivuilta ja Kopiraittila.fi-verkkosivustolta. 

Tekijänoikeuksien kunnioittaminen 

Tekijänoikeus lähtee siitä, että tekijällä on oikeus päättää teoksensa käytöstä, kuten esimerkiksi teoksen tai sen osan kopioimisesta ja julkisesta esittämisestä. Tekijänoikeuslaki sallii muutaman kappaleen valmistamisen yksityiseen käyttöön ja hyvän tavan mukaisten sitaattien ottamisen julkistetusta teoksesta. Kenelläkään ei ole oikeutta muuttaa teosta ilman tekijän lupaa. 

Tekijänoikeus ei suojaa teoksen sisältöä, kuten tietoa, ideaa, juonta, periaatetta, menetelmiä tai käsitteitä. Näitä voimme käyttää vapaasti. 

Tekijänoikeusjärjestöt myöntävät lupia 

Teosten tiettyihin käyttöihin voi hankkia luvan tekijänoikeusjärjestöistä. Tekijät ja oikeudenhaltijat ovat valtuuttaneet järjestön myöntämään käyttölupia puolestaan. Verkkosivujen kuva- ja tekstisisältöjä saa kopioida opetukseen ja yritysten ja organisaatioiden sisäiseen käyttöön Kopiostosta hankitulla kopiointiluvalla.