Upphovsrätt

Verkets upphovsman har en lagenlig rätt att bli nämnd som upphovsman, och har rätt att bestämma om hur hens verk används. I Finland gäller upphovsrätten under upphovsmannens levnadstid och 70 år efter hens dödsår.

Upphovsrätten hör till upphovsmannen

En person som skapat ett verk, till exempel en bok, en artikel, en video, ett foto, en komposition eller fast en dikt är upphovsman till detta verk. Upphovsrättsinnehavaren kan vara verkets ursprungliga upphovsman eller en person som upphovsmannen helt eller delvis överlåtit sin upphovsrätt till. Ifall ett verk har flera upphovsmän, har de alla tillsammans upphovsrätt.

Genom ett avtal om nyttjanderätt eller licensavtal kommer man vanligtvis överens om någon viss användningsrätt för verket, till exempel rätten att publicera ett foto på en webbplats. Den som i detta fall får nyttjanderätten blir inte upphovsrättsinnehavare.

Mer information om upphovsrätten hittar du till exempel på Kopiostos webbplats och på webbplatsen Kopiraittila.fi.

Respekt för upphovsrättigheterna

Upphovsrätten utgår från att upphovsmannen har rätt att besluta om hur hens verk används, till exempel om kopiering av verket eller en del av det och om offentlig visning av det. Upphovsrättslagen tillåter att man tillverkar några exemplar för privat bruk, och att i enlighet med god sed citera publicerade verk. Ingen har rätt att ändra på verket utan upphovsmannens tillstånd.

Upphovsrätten skyddar inte verkets innehåll, såsom information, idéer, intrigen, principer, metoder eller begrepp. Dessa kan fritt användas.

Upphovsrättsorganisationerna beviljar tillstånd

För vissa användningsändamål kan man skaffa en licens från en upphovsrättsorganisation. Upphovsmännen och upphovsrättsinnehavarna har gett organisationen fullmakt att bevilja användningslicenser i deras namn. Man får kopiera bilder och text från webbplatser för undervisningsändamål och för intern användning i företag och organisationer genom en kopieringslicens från Kopiosto.