Vanliga frågor

Vem är ©-info avsett för?
©-info är till för webbplatsernas administratörer, innehållets upphovsmän och innehållets användare. ©-info gör det lättare att hitta information om och meddela om ett verks upphovsmän och användningsrätter.

Vad för information finns i ©-info-ikonen?
Genom att klicka på ©-info-ikonen öppnas en ruta, med information om upphovsmännen och användarrätterna för webbplatsens innehåll.

Vad är syftet med ©-info-tjänsten?
Avsikten med ©-info är att göra det lättare att hitta uppgifter om upphovsmän och användarrätt på webbplatsen. Allt innehåll har upphovsmän och rättsinnehavare. Det är en fördel för alla att användningsrätterna är lätta att hitta så att innehållet kan utnyttjas med respekt för upphovsrättigheterna.

Hur kan jag få ©-info-ikonen på min egen webbplats?
Genom att fylla i beställningsblanketten får du en kod till den e-post du angett, som sedan läggs ut på din webbplats. Fyll i blanketten uppgifter om upphovsmännen för innehållet på din sida (såsom upphovsmännen för bilder och text) och välj användarrätten bland alternativen på blanketten. Om du inte själv kan lägga upp koden på din webbplats kan du be administratören för din webbplats om hjälp.

Vad förutsätter användningen av ikonen från webbplatsens administratör?
Från webbplatsens administratör förutsätts inget annat för användningen av ikonen än att den installeras på sidan.

Kan man senare ändra på innehållsuppgifterna i ikonen?
Du kan när som helst beställa en ny kod för ikonen och byta ikonen till en annan. Samtidigt kan du ändra på uppgifterna om upphovsmän och användarrätt. Kom ihåg att upphovsrätten alltid hör till den ursprungliga upphovsmannen, om man inte avtalat med upphovsmannen om överföringen av upphovsrättigheterna.

Hur ser ©-infoikonen ut?
Du kan välja ikonen från de fyra olika alternativen som du ser nedan.

Kan jag ändra på ikonens form eller färg?
Man kan inte ändra på ©-info-ikonens form eller färg. Avsikten är att ikonen är enhetlig och lätt att känna igen för användaren.

Vem är innehållets upphovsman?
Upphovsmannen är den person som skapat verket, till exempel artikelförfattaren, tonsättaren, textförfattaren, videoskaparen osv. En upphovsman kan överlåta sin rätt helt eller delvis till någon annan, till exempel en förläggare, producent eller sin arbetsgivare. Den som upphovsrätten överlåts till blir då upphovsrättsinnehavare.

Hur påverkar ©-info-ikonen prestationsförmågan på min webbplats?
I liten mån. I samband med att din webbplats laddas hämtas ikonens webb komponent, som har överföringsstorlek på 100 kB, från Kopiostos server. Övrigt standardtextinnehåll som hör till tillägget hämtas först när man klickar på ikonen. Det har överföringsstorlek på 4 kB.

Webb komponenten och innehålltexterna laddas ner från Amazons höghastighetsmolntjänster. All dataöverföring använder SSL.

Vad för information samlar ©-info från min webbplats?
Utöver de uppgifter som skickats till Kopiosto genom ©-info-beställningsblanketten skickas enbart uppgifter om användningen av ikonen, dvs. hur många gånger ©-info-ikonen har laddats ner på vilken sida och hur många gånger den öppnats.

Till Kopiosto skickas inte uppgifter om personen som bläddrar på sidorna eller deras apparat.

Hur kan man hålla ©-info uppdaterad?
Kopiosto upprätthåller de allmänna texterna och formgivningen bakom ©-info-ikonen. Uppdateringen av dessa uppgifter förutsätter inga åtgärder av användaren.

Ifall uppgifter i anknytning till det upphovsrättsskyddade materialet ändras (t.ex. namnet på bildens upphovsman ändrar) kan du antingen beställa en ny kod med beställningsblanketten för tillägget, eller själv ändra på koden som tidigare skickats.

Hur kan jag ta ©-info i bruk?
Du kan läsa noggrannare anvisningar om hur man tar i bruk tillägget här.

Vad gör jag om ©-info-ikonen inte fungerar på min webbplats?
Om du har tekniska problemer med ikonen, kontakta oss.

Vem har skapat ©-info-tjänsten?
©-info-tjänsten skapades i ett projekt finansierat av undervisnings- och kulturministeriet, som förverkligades av Kopiosto. Kopiosto upprätthåller ©-info-sidan.