AVEKin vuotta 2020 määrittivät pandemia sekä hakemusmäärien kasvu

Vuoden 2020 toimintakertomuksemme on julkaistu. Reagoimme pandemian ja etätyön aiheuttamaan tilanteeseen joustavuudella. Muutimme tukien painopistettä henkilökohtaisiin apurahoihin, viestimme hakijoiden suuntaan entistä tehokkaammin ja olimme läsnä kansainvälisesti laajemmin. Hakemusmäärät kasvoivat, vaikka kansainvälistymis- ja koulutustoiminta lakkasivat pandemian takia lähes kokonaan.