FÖR SKAPANDE ARBETE

Vi på Kopiosto möjliggör ansvarsfull användning av de publikationer och audiovisuella verk som omfattas av upphovsrätten. Samtidigt säkerställer vi att yrkesverksamma inom den kreativa branschen får de ersättningar de har rätt till för användningen av deras verk. Vi är Finlands mest omfattande upphovsrättsorganisation för skapande verksamhet. Läs mer om Kopiosto

Hur får jag Kopiosto-ersättningar?

Då du ger Kopiosto fullmakt att förvalta din upphovsrätt kan vi bevaka dina intressen och rättigheter. Vi betalar årligen ut miljontals euro i upphovsrättsersättningar både direkt till upphovsmännen och genom våra medlemsorganisationer. Vi ser till att du får de ersättningar du ska få för användningen av dina verk.

Upphovsrättsavtal för AV-upphovspersoner och utövande konstnärer

Kopiosto-fullmakt för upphovspersoner till text och bild

Information om AV-ersättningar

Skaffa licens för användning av verk från oss

För att kopiera och använda verk inom företag eller på läroanstalter behöver man i allmänhet upphovspersonernas och utgivarnas tillstånd. Vi erbjuder heltäckande licenser för de flesta situationer där man kan vilja använda verk, oavsett om det gäller tv-program eller bild- och textmaterial. De ersättningar som samlas in genom försäljningen av licenser möjliggör kreativt arbete och professionell innehållsproduktion även i framtiden.

 

Licenser för användning av verk

Kopieringslicenser för företag

Användning av tv-program i undervisning

Våra mål till valperioden 2023–2027

Det är viktigt att lagstiftningen kring upphovsrätten förblir aktuell och förnyas för att svara på de ändringar som sker i samhället och inom de kreativa branscherna.

Upphovsmän inom de kreativa branscherna, uppträdande artister och förläggare måste genom lagstiftning tryggas en verksamhetsmiljö där det är möjligt att smidigt avtala om hur verken kan brukas. Upphovsmän och andra rättsinnehavare ska kunna tjäna sitt uppehälle genom sitt eget arbete och genom att investera i olika innehåll.

Under den kommande regeringsperioden måste man vidta åtgärder genom vilka man kan trygga en jämlik och uppmuntrande upphovsrättslagstiftning samt förutsägbara upphovsrättsinkomster för aktörer inom branschen.

Därför framställer vi att förnyandet av upphovsrättslagen fortsätter under regerinfsperioden. Det finns tre ärenden som anknyter till förnyandet:

  1. utveckling av det omfattande och flexibla licenssystemet, alltså avtalslicenser, som ingår i upphovsrättslagen
  2. att förnya och fortsätta upphovsrättslagen utgående från inhemska behov.
  3. ärenden som gäller upphovsrättslagen ska även framöver skötas vid undervisnings- och kulturministeriet.

Läs mer om våra mål till valperioden

Ett roligt sätt att lära sig om upphovsrätten!

Kopiraittila skola är ett avgiftsfritt spelifierat webbmaterial avsett som stöd till undervisning i och inlärning av upphovsrätt, som produceras av oss. Webbplatsen erbjuder spelmaterial för olika årskurser, gymnasier, yrkesutbildningen samt för lärare och lärarutbildningen.

kopiraittila.fi

AVEK – Stödjer kreativt arbete

Centralen för audiovisuell kultur AVEK, som verkar som en del av Kopiosto, stöder den en mångsidig audiovisuell kultur med upphovsrättsmedel. AVEKs stöd ger upphov till nya dokumentärer, animationsfilmer och kortfilmer samt mediekonstverk.

AVEK

AVEKs stöd

AVEK-tidningen

Skydd din arbete i nätet. Ladd ©-info!

©-info är en ikon på en webbplats som man kan klicka på för att ta reda på uppgifter om upphovspersoner och användningsrätt för webbplatsens innehåll. Bakom ikonen hittar du information om vem som skapat och producerat innehållet – bilder, artiklar, videon och annat material – på webbplatsen. Användning av ©-info är avgiftsfritt, och ikonen kan läggas till vilken webbplats som helst.

©-info.fi

Känner du till upphovsrättens grunder?

Upphovsrätten är en bestämmanderätt som tillkommer den som har gjort ett skapande arbete och om vilken det stadgas i upphovsrättslagen och upphovsrättsförordningen. De upphovspersoner inom kreativa branscher som har upphovsrätt kan vara exempelvis författare, bildkonstnärer, fotografer, manusförfattare, regissörer, koreografer, tonsättare, sångtextförfattare eller översättare.

Här hittar du grundläggande information om upphovsrätten:

 

Upphovsrättens ABC

Upphovsrättsordlista

Vanliga frågor om upphovsrätten

Förutsättningar för en framgångsrik kreativ ekonomi

Över 100 000 finländare arbetar inom den kreativa ekonomin. Kreativa upphovspersoner skyddas av ett starkt, lagstadgat upphovsrättsskydd. Det ger dem utkomst och möjligheter att åstadkomma nya innehåll. Ett aktuellt och fungerande upphovsrättssystem gynnar hela samhället.

Läs mer om Kopiostos verksamhet, värderingar och strategi