AVEKin kreditoiminen

Alan käytännön mukaisesti AVEKin nimi ja logo liitetään valmiin teoksen/tuotannon lopputeksteihin sekä sen tiedotus- ja markkinointimateriaaleihin.