DigiDemo-tukea kulttiperheanimaatiolle, fantasiapelille ja ympäristöön reagoivalle sanataiteelle

AVEKin lokakuun DigiDemo-haussa hakemuksia tuli runsaasti. Tukea jaettiin 45 hankkeelle yhteensä 425 500 euroa. Ilmastonmuutos nousi tukea hakeneiden hankkeiden sisällöissä esiin.