Monimuotoisuuskysely lähetetään uudelleen tukea saaneille

Selvitämme AVEKissa, miten erilaiset vähemmistöt ovat edustettuna hakemuksissa ja tukipäätöksissämme. Alkuvuodesta lähtien audiovisuaalisen teostuen hakijat ja tuensaajat ovat saaneet hankkeiden monimuotoisuutta kartoittavan kyselyn. Vastausmäärän kasvattamiseksi lähetämme kyselyn uudelleen tukea saaneille.