Nuorille suunnattu StepDemo-tuki keskittyy peleihin ja musiikkiin – hakuaikaa jatkettu 17.12.2018 asti

StepDemo kannustaa nuoria hyödyntämään omaa kulttuurillista osaamistaan ja tuo nuorten näkökulman esille luovassa taloudessa. Sisällöllisesti StepDemo keskittyy peleihin ja musiikkiin.