Virtuaaliteknologia vahvasti esillä CreMA-hakemuksissa

Uusia pilottihankkeita luovien alojen ja teollisuus- ja palvelualojen välillä: CreMA-tukea saaneiden hankkeiden teemoiksi nousivat lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus, palvelut sekä elämyksellisyys.