WEBISODI-käsikirjoitustuen hakemuksia saapui 24 kappaletta

WEBISODI käsikirjoitustuen hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 24 kappaletta. Jaettavana oleva tukisumma on yhteensä 30 000 euroa.