Filmer och mediekonst

För film och mediekonst kan man söka bidrag av tre olika slag: stöd för företag, projektstipendier och manustöd. Närmare anvisningar för respektive typ av stöd ges nedan. Stödbesluten fattas av en produktionsrådgivare.