Mediarata

Mediarata-stödet är ett understöd för att stärka produktionskulturen inom mediekonsten och beviljas ur UKM:s specialanslag.