Internationalisering

Syftet med internationaliseringsstödet är att främja internationaliseringen i fråga om yrkespersoner inom den audiovisuella branschen; upphovsmän, sammanslutningar/företag, verk och produktioner samt att främja det internationella nätverkandet inom branschen. Stöd kan efter prövning beviljas även till internationella aktörer inom branschen för internationell distribution och/eller främjande av synligheten i fråga om finländska av-verk.