Stöd för audiovisuell kultur

Stöd för audiovisuell kultur beviljas för ordnande av kulturellt betydelsefulla festivaler eller evenemang på det audiovisuella området eller för andra former av audiovisuell kultur som anses viktiga.