Kirjastojen mahdollisuudet käyttää kirjallisuutta ja kuvitusta verkkoympäristössä helpottuivat

Kirjastot voivat tuottaa kirjasisältöistä materiaalia verkkoon entistä sujuvammin uuden tekijänoikeussopimuksen myötä.