Evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat, seurakuntayhtymät ja keskusrahasto ovat tehneet kopiointia koskevat sopimukset kanssamme. Sopimus kattaa kopioinnin seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkollishallinnon toiminnassa. Suomen ortodoksisen kirkkokunnan kirkkohallitus on hankkinut kopiointilupamme keskitetysti seurakunnilleen. Muut uskonnolliset yhteisöt hankkivat kopiointiluvan suoraan meiltä.