Toiminta

Me Kopiostossa mahdollistamme tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja audiovisuaalisten teosten vaivattoman ja vastuullisen käytön. Samalla varmistamme, että luovan alan ammattilaiset saavat heille kuuluvat korvaukset teostensa käytöstä.

Avoimuusraportit

Kopioston vuosi -esite & Tilinpäätös ja toimintakertomus

Esitteet & Kopioston säännöt