Hyvinvointialueet

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävät siirtyivät vuodesta 2023 alkaen kunnilta hyvinvointialueille. Samalla näissä tehtävissä toimivien työntekijöiden osalta tekijänoikeuslupien hankkiminen tulee hyvinvointialueiden vastattavaksi.