Kuntayhtymät

Kuntayhtymät voivat hankkia kopiointiluvan kuntayhtymän hallinnollista ja sisäistä käyttöä varten. Kuntien kopiointisopimus ei kata kuntayhtymissä tapahtuvaa kopiointia. Kuntayhtymät voivat hankkia lupamme helposti lupakaupastamme. Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa tapahtuvaa kopiointia koskevat eri lupajärjestelyt.