Organisaatio

Kopiosto on yhdistys, jonka jäseninä ovat luovan alan järjestöt.