Kopiosto maksoi 6 miljoonaa euroa digitaalisen kopioinnin korvauksia

Tallentamisesta ja skannaamisesta keräämiämme korvauksia maksettiin 25:lle kulttuurin ja viestinnän eri aloja edustavalle Kopioston jäsenjärjestölle yhteensä 6 miljoonaa euroa.