Kopioston kirjallinen asiantuntijalausunto Valtioneuvoston kirjelmästä (U 51/2016 vp)