Kopiostolta luovalle alalle 50 miljoonaa euroa tekijänoikeuskorvauksia

Kopiosto maksoi tekijänoikeuskorvauksia oikeudenhaltijoille sekä henkilökohtaisesti että heitä edustavien järjestöjen kautta. Televisio-ohjelmien tekijöille ja esittäville taiteilijoille tilitettiin yhteensä 23 M€ ja kirjojen, lehtien ja nuottien tekijöille ja kustantajille 22 M€. Kuvantekijöille tilitettiin lainauskorvausta 2 M€.