Kopioston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Kopiosto ry:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle.