Kulttuuripoliittisessa selonteossa huomioitava luovan alan toimintaedellytykset

Kopioston näkemyksen mukaan luovien alojen elinvoimaisuudessa, kehityksessä ja kasvussa olennaisessa roolissa ovat ajantasainen tekijänoikeuslainsäädäntö ja riittävät määrärahat kulttuurille.