Kulturpolitiska redogörelsen måste beakta den kreativa branchens verksamhetsförutsättningar

Enligt Kopiosto har en uppdaterad upphovsrättslagstiftning och tillräckliga kulturanslag en avgörande betydelse för de kreativa branschernas livskraft, utveckling och tillväxt.