Valmistautumista tekijänoikeuslainsäädännön uudistamiseen

EU:ssa vasta hyväksytty julkaisema uusi tekijänoikeusdirektiivi on otettava osaksi Suomen lainsäädäntöä kahden vuoden kuluessa eli viimeistään kesällä 2021. Aloitimme toukokuussa yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa valmistautumisen tekijänoikeuslainsäädännön uudistamiseen.