Förberedelser inför förnyelsen av upphovsrättslagstiftningen

Det nya upphovsrättsdirektivet som nyligen godkänts av EU ska tillämpas i Finlands lagstiftning inom två år, det vill säga senast sommaren 2021. I maj började vi tillsammans med våra medlemsorganisationer förbereda oss inför revideringen av upphovsrättslagstiftningen.