Kopioston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Kopioston lausunto valtiovarainministeriölle