Evankelis-luterilaisten seurakuntien kopiointilupa laajenee kattamaan myös digitaalisen kopioinnin ja käytön

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus ja tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry ovat sopineet tekijänoikeudellisesti suojattujen aineistojen kopioinnista ja käytöstä vuosille 2018–2020. Sopimus koskee kaikkia Suomen evankelis-luterilaisia seurakuntia, seurakuntayhtymiä sekä kirkkohallitusta.