Keskustelun periaatteet Kopioston ylläpitämillä some-tileillä

Kopioston ja AVEKin sometileillä on mahdollista esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua. Edellytämme, että keskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.