Kopiointilupamme piiriin liitetyt aineistot

Oikeudenhaltijat voivat liittää oppilaitosten ja korkeakoulujen kopiointiluvan piiriin sellaisia teoksia tai julkaisuja, jotka eivät siihen muutoin kuuluisi.