Material läggat till vårt kopieringslicens

Rättsinnehavare kan lägga till sådana verk eller publikationer till läroanstalternas och högskolornas kopieringslicens som inte i övriga fall skulle omfattas av den.