Organisation

Kopiosto är en sammanslutning vars medlemmar är föreningar inom de kreativa branscherna.