Kopioston ja AVEKin lausunto Kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän raportista

Kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle sisältävät useita tärkeitä esityksiä luovan alan toimintaedellytysten parantamiseksi. Lausunnossamme opetus- ja kulttuuriministeriölle korostimme, etteivät ehdotukset saa jäädä vain esitystasolle, vaan niiden on johdettava myös käytännön toimiin.