Luova ala uuteen nousuun seuraavalla hallituskaudella

Hallitusohjelmatavoitteissamme korostamme tekijänoikeuksien muodostavan luovan alan ja kulttuuriin perustuvan talouden perustan. Siksi tekijänoikeuslainsäädännön on pysyttävä ajassa kiinni: sitä on edelleen uudistettava vastaamaan yhteiskunnassa ja luovilla aloilla tapahtuvia muutoksia.