Radio-ohjelmista maksettavat korvaukset

Maksamme korvauksia radio-ohjelmien tekijöille ja esittäville taiteilijoille valtakunnallisilla radiokanavilla esitetyistä kotimaisista ohjelmista sekä radio-ohjelmien kirjasto- ja laitoskäytöstä.