Ersättningar för radioprogram

Vi betalar ersättningar för upphovsmän till radioprogram för inhemska program som visas på nationella radiokanaler och för användning av radioprogram i biblioteket och institutioner.