Tekijänoikeuslain uudistus tuo tekijälle ja lehtikustantajalle uusia oikeuksia

EU:n tekijänoikeusdirektiivi muuttaa Suomen lainsäädäntöä. Arvokuilun kaventamisesta on puhuttu paljon: alustapalvelut kuten Facebook ja Instagram asetetaan direktiivissä tekijänoikeudelliseen vastuuseen niillä jaetuista sisällöistä. Mutta mitä kaikkea muuta direktiivin huomioiminen Suomen tekijänoikeuslainsäädännössä voisi tuoda mukanaan?