Upphovsrättslagen ger nya rättigheter för upphovsmannen och tidningsutgivaren

EU:s upphovsrättsdirektiv ändrar Finlands lagstiftning. Det har pratats mycket om att minska värdeklyftan: direktivet ställer ett upphovsrättsligt ansvar för de innehåll som delas på plattformstjänster som Facebook och Instagram. Men vad allt mer kan direktivets beaktande i Finlands upphovsrättslag medföra?