Televisio-ohjelmista maksettavat korvaukset

Maksamme korvauksia tv-ohjelmien tekijöille ja esittäville taiteilijoille eri käyttöalueilta – ohjelmien yksityisestä käytöstä, verkkotallennuspalveluista sekä opetuskäytöstä. Eri oikeudenhaltijoiden oikeus saada korvauksia vaihtelee korvauslajeittain ja ohjelmatyypeittäin.