Ersättningar för tv-program

Vi betalar ersättningar för upphovsmän till TV-program och artister i programmen från olika användningsområden – för privat bruk av programmen, nätlagringstjänster och användning i undervisningssyfte. Olika upphovsmäns rätt till ersättningar varierar efter typ av ersättning och typ av program.