Cuporen tekemä tutkimus selvitti suomalaisten näkemyksiä tekijänoikeusjärjestelmästä

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore selvitti vuosina 2019–2020 toteuttamassaan tutkimushankkeessa tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta suuren yleisön näkökulmasta. Tutkimus osoitti, että vaikka tekijänoikeuteen liittyy kriittisiä mielipiteitä, selkeä enemmistö suomalaisista pitää tekijänoikeusjärjestelmää tarpeellisena ja legitiiminä.