EU-tuomioistuin antoi tuomion teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskevan direktiivin tulkinnasta

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu annettiin Suomen korkeimman oikeuden pyynnöstä. Korkeimmalla oikeudella on ratkaistavanaan riita-asia liittyen televisiolähetysten edelleen lähettämiseen ja Kopioston asiavaltuuteen tekijänoikeuksien haltijoiden edustajana.