Internetaineistojen käyttö opetuksessa on lisääntynyt

Internetistä löytyvän aineiston käyttö opetuksessa on kasvanut huomattavasti. Tämän osoittivat Kopioston ja Opetushallituksen viime vuonna tekemät laajat selvitykset teosten käytöstä opetuksessa.