Användningen av webbaserade material i undervisningen har ökat

Användning av webbmaterial i undervisningen har ökat märkbart. Detta påvisas av de omfattande undersökningar av användningen av verk i undervisningen som Kopiosto och Utbildningsstyrelsen genomförde förra året.