Kansainväliset ISNI-tekijätunnisteet suomalaisille tekijöille

Luovan alan metadataa vahvistetaan hankkimalla kotimaisille tekijöille kansainväliset ISNI-tunnisteet. Yhteishankkeeseen osallistuvat lisäksemme tekijänoikeusjärjestöt Gramex, Kuvasto, Sanasto ja Teosto sekä kansallisena ISNI-rekisteröintitoimistona toimiva Kansalliskirjasto.